Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/marmarai/public_html/site-yonetim/db.php on line 23
Marmalara İlaçlama

3. Göz3.GÖZ SİSTEM yönetimi; müşteri gereksinmelerini karşılamak amacıyla hammaddelerin, süreçteki stokların, nihai ürünlerin ve başlangıçtan tüketime kadar ilişkili bilgilerin ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol sürecidir.


3.GÖZ SİSTEMİ şirket dışındaki ikmal işlerini sağlayanların yönetilmesi ve etkin biçimde çalışılması için şirketi iç kaynaklarını bir bütün halinde ele alan temel bir işletme sistemi olarak tanımlanmaktadır.

3.GÖZ SİSTEMİ ’nin gerçek amacı tedarik zincirini optimum hale getirmektir.

 İyi bir tedarik zinciri yönetimi, süreç içerisinde var olan tüm oyunculara takip şansı sunduğundan, gelen siparişlere karşı harekete geçme insiyatifi verir.

Tedarik zinciri yönetimi (supply chain management) ürünlerin ve bilgilerin tedarik zinciri boyunca devam eden hareketlerinin gözlenmesi ve yönlendirilmesi anlamına gelir.

Tedarik Zinciri Yönetimi olarak adlandırılan, firmalar arası süreçlerin düzenli biçimde kontrolü ve koordinasyonu modeli, maliyetleri düşürmede, kaliteyi ve faaliyetlerin hızını artırmada kullanılan geleceğin modelidir. Bu noktadan sonra verimlilik savaşları yapılacaktır. Galip gelenler işlerine yeni yaklaşımlar getirebilen, geleneksel işletme sınırlarını aşarak iş ortaklarıyla iş süreçlerini tasarlama ve yönetmede yakın çalışan firmalar olacaktır. Onlar etkinlikten süper etkinliğe sıçrama yapabilen firmalardır.


3.GÖZ Pest Kontrol Programı: 


  1. Pest kontrolünden sorumlu operatörün saptanması 
  2. Tesis içinde ve dışında pest denetiminin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını tanımlayan prosedür 
  3. İlaçlamayı yapan şirketin veya temas edilen kişilerin isimleri 
  4. Kullanılan kimyasalların listesi, konsantrasyonu, uygulandığı bölge, uygulama metodu ve sıklığı  
  5. Fare kapanlarının yerleşimini gösteren plan 
  6. Programların etkin çalıştığını doğrulayıcı denetimlerin tipi, sıklığı ve kim tarafından nasıl yapılacağı dokümante edilmelidir. 

MAR PEST in başarısını sağlayan en önemli detay Bütünsel mücadele programını uygulamakta saklıdır.Zararlıyı kombine olarak biyolojik,mekanik,fiziksel ve kimyasal olarak kontrol edip çevresel olası riskleri minimize etmeye ve  ekonomik olmayı hedefleyerek aşağıdaki program içinde çalışmaya baslar. MAR PEST aşağıda belirtilen programı her müşterisine uygular.

Başlangıçta her tesis için kapsamlı,geniş bir gözlem yapılır gözleminamacı haşere girişlerinin tespiti,beslenme yerleri,girişler,konsutriksiyonun durumu,su ve drenaj durumu kalorifer ve havalandırma sistemleri yer kaplaması duvarların durumu,çalışanların yasam mahalleri gibi kritik noktaların analizidir. Buna bağlı olarak potansiyel bulaşma yerleri ve çalışan sayısı hangi sıklıkta tesise giriş yapılıyor  çalışma saatleri tespit edilir bu bilgiler bize kuracağımız kontrol sistemi için bilgi kaynağı oluşturacaktır.

Her Zaralıya karşı uygulama detayları ve mücadele farklı olacağından zararlıların tespiti ve entomolojisi çok önemlidir İnspectorlerimiz bu tespiti numuneleme ve değerlendirmeyle beraber yaparlar bu değerlendirmede zararlının biyolojisi,alışkanlıkları hepsi belirtilir.

İnspektörlerimiz yukarıdaki verilerin ışığında  işletme Pest kontrol sorumlusuyla papulasyona ve zararlının verdiği veya verebileceği zararlar göz önüne alınarak tesisin bulunduğu konum  hava koşulları ve tesisin çalışma durumu göz önüne alınarak mücadele programı hazırlanır.

Kimyasal kontrol  daima tercih etmediğimiz bir mücadele seklidir. Kullanılan Çekici (pheromone)lar ve monitörler hem populasyonu görmeye hem de azaltmaya yöneliktir  kimyasallar özellikle halk sağlığı ilaçları olacaktır.


Copyright © 2012 - Marmara İlaçlama Ltd. Şti.
web tasarımı Acıbadem Medya